Návštěvní řád

Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu Zooparku Zájezd návštěvník souhlasí s dodržováním následujících bodů návštěvního řádu. Při porušení některého z bodů, hrozí návštěvníkům pokuta. Pokud návštěvník způsobí jakékoliv škody na majetku, či újmy chovaným zvířatům bude po něm vymáhána veškerá finanční náhrada dle platných právních předpisů ČR. Při opakovaném porušení budou neposlušní návštěvníci vyvedeni z areálu bez nároku na vrácení peněz za vstupné a nemusí být opětovně vpuštěni do areálu.

V celém areálu platí přísný zákaz krmení zvířat!

  • Při vstupu do areálu návštěvník uděluje souhlas pro pořízení fotografického, video nebo audio záznamu jeho osoby, bez nároku na honorář či jakékoliv náhrady. Veškeré tyto záznamy může Zoopark Zájezd použít bez omezení,
  • Dětem mladším 15 let je povolen vstup pouze s doprovodem starším 18 let, jako jeho zákonným zástupcem,
  • Do průchozích expozic je vstup pouze na vlastní nebezpečí. Do neprůchozích expozic je přísný zákaz vstupu. V průběhu celé návštěvy zooparku dbejte nevlastní bezpečí a pohybujte se pouze ve vymezených prostorách pro návštěvníky. Dále je přísný zákaz překračovat/podlézat/nahýbat se přes zábradlí/hrazení u vystavovaných zvířat. Nikdy nenatahujte ruce k mřížím ani je skrz mříže neprostrkujte,
  • Je přísně zakázáno jakkoliv dráždit zvířata předměty, nepřiměřeným hlukem či kontaktem s nimi,
  • Vstup bude zakázán opilým osobám a osobám, které vykazují požití omamných látek,
  • V areálu je zakázáno kouřit, jakýmkoliv způsobem znečisťovat, poškozovat prostředí či trhat flóru,
  • Na veškerá zvířata v areálu, s vyjímkou dětské kontaktní zoo, platí zákaz sahání a hlazení,
  • Psi do areálu mohou pouze pod podmínkou, že jsou zvladatelní tzn: neštěkají, neběhají, nevrčí, neskákají na ohrady a nesnaží se lovit zvířata. Nesmí ohrožovat okolí. Psi musí být na vodítku a pohybují se v klidu vedle majitele/držitele. Při znečištění areálu zvířetem, je majitel povinen uklidit psí exkrement,.
  • Není povoleno v areálu produkovat hlasitou hudbu, hrát na nástroje či manipulovat s pyrotechnikou,
  • Do areálu nemohou osoby s infekčními nemocemi.

Při porušení některého z bodů je návštěvník povinen ohlásit porušování návštěvního řádu pracovníkům Zooparku. Doufáme, že k sobě i zvířatům budete ohleduplní, budete udržovat zoopark čistý a návštěvu u nás si budete užívat.

podpis-JM

Jiří Marek, ředitel