Lemur kata

lemur-kata

Latinský název:  Lemur catta

Řád: primáti

Čeleď: lemurovití

Zeměpisné rozšíření: jižní část ostrova Madagaskar

Biotop: lesy, ale i otevřená, keři porostlá, krajina

Potrava: plody, mladé listy, výhonky, pupeny

Rozměry: hmotnost 2,3-3,5 kg, délka těla 38,5-45,5 cm, ocas 56-62,5 cm

Rozmnožování: samice je březí 136 dní a rodí jedno, dosti často i dvě mláďata. Samice je nosí na hrudi, později se přesunou matce na hřbet

Zajímavosti: Lemuři kata jsou vysloveně denní lemuři. Skupiny urazí za den i poměrně značnou vzdálenost. Pohybují se buď po zemi, kde chodí po všech čtyřech s kolmo zvednutým ocasem, nebo vysoko v korunách stromů. S oblibou se sluní – pohodlně si sednou, roztáhnou přední končetiny a nehybně odpočívají. Území si označují výměškem pachových žláz, které mají na předloktí. Protáhnou si mezi rukama ocas a tím ho naparfémují. Při každém sebemenším pohybu ocasu se osobitý pach šíří do okolí

Blíž přírodě.