Karakal

karakal

Latinský název: Caracal caracal

Třída: savci

Řád: šelmy

Čeleď: kočkovití

Zeměpisné rozšíření: od severozápadní Indie až po jižní Afriku

Biotop: Karakalové obývají různé druhy biotopů. Dávají přednost kamenitým, křovinami zarostlým územím a zvlněným polopouštím, ale běžně je můžeme najít i v suchých travnatých stepích a savanách s řídkým porostem stromů. V Etiopských horách žijí i v nadmořských výškách přes 3000 m. V Asii můžeme karakaly někdy nalézt v lesích, což je pro africké populace velmi neobvyklé

Potrava: hlodavci, ptáci, damani a drobné druhy antilop

Rozměry: délka 60-90 cm, ocas 23-31 cm, hmotnost 6-19 kg

Rozmnožování: Karakalové se mohou pářit celoročně. Samice rodí po 68-81denní březosti 1-4 slepá mláďata. Oči se mláďatům otvírají cca po 10 dnech. Matka mláďata kojí přibližně 4 měsíce. Mladí karakalové pohlavně dospívají a osamostatňují se věku 8-10 měsíců

Zajímavosti: jsou pověstní svojí schopností vyskočit kolmo až 3 m do výšky a srazit letícího ptáka tlapou. Žádná kočkovitá šelma srovnatelné velikosti se mu nevyrovná rychlostí běhu

Blíž přírodě.