Včela medonosná

Apis mellifera / Western honey bee

domestikovaný druh

Řád: blanokřídlí
Čeleď: včelovití
Výskyt: celý svět krom saharské Afriky a polárních oblastí

Potrava: med a pyl
Rozměry: 12–14 mm
Hmotnost: 100 mg
Rozmnožování: 1500 vajíček za den
Délka života: 2–3 roky

 

Zajímavosti:

  • Žijí ve společenstvu, které nazýváme včelstvo. To se skládá z jedné matky, mnoha dělnic a z trubců.
  • Matka je včelí samička, která jako jediná klade vajíčka. Je větší než ostatní včelu a nepodílí se na pracích v úlu. Dožívá se také vyššího věku.
  • Tento druh je nejvíce využíván pro získávání včelích produktů: medu, propolis, mateří kašičky a pylu. Slouží také k opylovávání rostlin.

Staňte se sponzory či adoptivními rodiči včel medonosných a podpořte jejich úspěšný chov v Zooparku Zájezd!

 

 

Projekt Lexikon zvířat byl realizován ve spolupráci se Středočeským krajem a spolufinancován z fondu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Středočeský-kraj-Logo